Kurumsal Sloganımız: ”Sorumluluk Taşır”

Express Kargo olarak yola çıkarken belirlediğimiz “Sorumluluk Taşır” sloganı, şirket kimliğimizi ve misyonumuzu en iyi şekilde yansıtan bir ifadedir. Bu slogan, sadece paketleri taşımakla kalmaz, aynı zamanda müşterilere, çalışanlara, çevreye ve topluma karşı taşıdığımız sorumluluğun bir ifadesidir. İşimizin temelinde bu sorumluluk anlayışını taşıyarak, sadece kargo taşımacılığında değil, aynı zamanda bir iş ortağı olarak müşterilerimize ve topluma değer katmayı hedefliyoruz.

Müşterilere Karşı Sorumluluk: Güven ve Memnuniyet

Express Kargo olarak, müşterilerimize karşı taşıdığımız en büyük sorumluluk, gönderilerini güvenle taşımak ve onlara en üst düzeyde memnuniyet sağlamaktır. “Sorumluluk Taşır” sloganımız, her bir gönderiyi bir sorumluluk olarak kabul ettiğimizi ve müşteri memnuniyetini sağlama yolunda taşıdığımız bir değer olduğunu ifade eder. Her bir müşterimizin güvenini kazanmak, şirketimiz için bir önceliktir ve bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek adına sürekli çaba gösteriyoruz.

Çalışanlara Karşı Sorumluluk: Güçlü Bir Ekibin Taahhüdü

Express Kargo olarak, güçlü bir ekibe sahip olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Çalışanlarımıza karşı olan sorumluluğumuz, onlara adil bir çalışma ortamı sunmak, kariyer gelişimlerini desteklemek ve şirket kültürümüzü benimsetmektir. “Sorumluluk Taşır” ifadesi, çalışanlarımızın şirketimizin başarısına olan katkılarını ve taşıdıkları değeri simgeler.

Çevreye Karşı Sorumluluk: Sürdürülebilirlik İlkeleriyle Hareket

Express Kargo olarak, sadece müşterilere değil, aynı zamanda çevreye karşı da bir sorumluluk taşıyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek, karbon ayak izimizi azaltma taahhüdümüzü ve çevresel etkilerimizi en aza indirme sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Doğayı ve kaynakları koruma sorumluluğunu taşıyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacı güdüyoruz.

Topluma Karşı Sorumluluk: Sosyal Projeler ve Katılım

Express Kargo olarak, topluma karşı taşıdığımız sorumluluk, sosyal sorumluluk projelerine katılım ve toplumumuza değer katma taahhüdümüzü içerir. Sloganımızdaki “Sorumluluk Taşır” ifadesi, şirketimizin toplumumuzda sadece bir işletme olmanın ötesinde bir rol oynama sorumluluğunu ifade eder. Sosyal projelerle ve toplum hizmetiyle bir araya gelerek, yaşadığımız dünyaya katkıda bulunma sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

Express Kargo olarak “Sorumluluk Taşır” sloganımız, her birimizin taşıdığı sorumluluğu ve değeri vurgular. Her bir gönderi, güven, memnuniyet, çevresel sorumluluk ve toplumsal katkı gibi değerlerle taşınır. Müşterilerimize, çalışanlarımıza, çevreye ve topluma karşı taşıdığımız bu sorumluluk, Express Kargo olarak varlığımızın temelini oluşturur ve geleceğe yönelik bir taahhüttür.

Sloganımız