Project info

  • Project Date: Havayolu Uçak Kargo
  • Categoreis:

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ AVANTAJLARI

  • Diğer lojistik servislerle kıyaslandığında taşıma süresi oldukça kısadır.

  • Farklı havayolu şirketlerinin olması sebebiyle esnek planlama avantajı sunar.

  • Havayolu lojistik sisteminin hızlı işlemesi sebebiyle kolaylaştırılmış gümrük / taşıma prosedürlerine sahiptir.

  • Küçük hacimli yüklerin taşınabilmesine imkan sağlar.

  • Hassas yüklerin hasarsız taşınabilmesine olanak tanır.

Havayolu Taşımacılığının Önemi

Günümüz dünyasında tüketimin giderek arttığı ve bu artışa bağlı olarak üretimde de aynı oranda artış yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle üretici ve tüketicinin ihtiyacı olan ürünlerin tedarik edilmesi, acil ihtiyaçların karşılanmasında Hava Kargo lojistiği ön plana çıkmaktadır.

Hava Kargo taşımacılığında kapıdan kapıya, kapıdan havaalanına ve havaalanından kapıya seçenekleri ile ithalat ve ihracat gönderilerinde, kapsamlı bir hizmet verilmektedir.

Express Kargo, her türlü teknolojik gelişime adapte olabilen teknolojik yapısı ile tüm Hava Kargo operasyon faaliyetlerini elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.

Teslim alınan yükler, varış noktasına teslim edilinceye kadar takip edilmekte, gönderici ve alıcıya gönderim bilgileri, elektronik ortamda eksiksiz olarak aktarılmaktadır.

Express Hava Kargo hizmetlerinde müşterilerinin en güvenilir çözüm ortağı olmaya devam etmektedir. Siz zamanla yarışırken, Express Kargo sizin yanınızda bu yarışa destek olmak için çalışmaktadır.

Havayolu Taşımacılığı Nedir ?

Taşımacılık; günümüzde en çok rağbet gören hizmetler arasındadır. Herhangi bir ürünün istenilen yerden alınıp, zamanında ve herhangi bir hasara uğramadan ulaştırılması için farklı taşıtlar kullanılmaktadır. Özellikle yurt dışı kargo hizmeti için tercih edilen yöntem havayollarıdır. İstenilen ürün ve malzemelerin havayolu taşıtları ile taşınması işlemi havayolu taşımacılığı nedir sorusunu cevaplamaktadır.

Bu tarz taşımacılık hizmetlerinin, diğer yöntemlerden ayıran belirgin farkları bulunmaktadır. Öncelikle zaman tasarrufu açısından havayolları tercih edilmektedir. Hizmetin hızlı olması, güvenilirliğinin fazlalılığı ve belirlenen noktaya çok daha kısa sürede ulaştırılması bunda önemli etkendir. Bir başka deyişle, havayolu taşımacılığı nedir sorusunun karşılığı hızlı ve güvenilir hizmettir, denilebilir.

Küreselleşen ve ticaret ağının her geçen gün arttığı günümüzde taşımacılık ve ulaştırma önemini oldukça hissettiriyor. Taşımacılık türleri arasında havayolu taşımacılığı en çok tercih edilen taşımacılık türü olarak ön plana çıkıyor. Gerçek anlamda büyüyen ve büyük yol kat eden sektör yaygın olarak kullanılıyor. Havayolu taşımacılığı özellikleri düşünüldüğünde avantajları ve dezavantajları olarak karşımıza çıkıyor.

Diğer taşımacılık sektörlerine göre havayolu taşımacılığı avantajlarının fazla olması talepleri bu yöne doğru çekiyor. Havayolu taşımacılığı özellikleri arasında yer alan hızlılık ve zaman en büyük etkenlerden. Taşıma süresinin minimuma indiği havayolu taşımacılığı, gönderici ve alıcı için büyük avantaj sağlıyor. Küçük miktarlarda taşınacak eşyalar için en güvenilir ve uygun taşıma şekli yine havayoluyla yapılan taşımacılıktır.

Emniyet ve güvenliğin en düz düzeyde olması havayolu taşımacılığı özellikleri arasında yer alıyor. Kargo sigorta prim ücreti diğer taşımacılıklara göre daha uygun olmasının yanı sıra yükleme, istifleme ve taşımada özel titizlik gösteriliyor. Havayolu taşımacılığı özellikleri arasında diğer taşıma türlerine göre pahalı olması, büyük ve hacimli eşyaların taşınamaması dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor.

Herhangi bir ürünün, bir yerden alınıp istenilen yere sağlıklı bir şekilde ulaştırılması işidir taşımacılık. Havayolu taşımacılığı ise, son zamanlarda orta ve büyük ölçekli uluslar arası hizmet veren firmaların en çok tercih ettiği taşımacılık türüdür. Havayolu taşımacılığı çeşitleri olarak ele alırsak bunlar; genel kargolar, özel kargolar ve tehlikeli maddelerdir.

Genel kargolar; kuru, temiz olup, özel bir hizmet veya depolama gerektirmeyen, bozulma riski olmayan, canlı hayvan içermeyen kargo türleridir. Özel kargolar; taşınmasında özel hizmet gerektiren, depolamasında özel işleme tabi olması gereken kargolardır. Havayolu taşımacılığı çeşitleri arasında yer alan özel kargoların taşınmasında kabulünden başlayarak, etiketleme taşınma ve yerleştirme kısımlarında özel prosedürler uygulanır.

Tehlikeli maddeler de havayolu taşımacılığı çeşitleri arasında yer alır. Tehlikeli maddeler; taşınması riskli gruba girer. Bunlar, zehirli, patlayıcı ve alev alan maddelerdir. Yine bu maddeleri içeren bazı cihazlar olduğu gibi, zehirli, çözücü ve yoğunlaştırıcı maddeler içeren makine parçaları ve civa ihtiva eden ölçüm cihazlarıdır. Tehlikeli maddeler taşımacılığında yine özel prosedürler söz konusudur.

Her geçen gün artan havayolu taşımacılığı, küreselleşen ve gelişen dünya ekonomisinde önemini artırmıştır. Gelişen ticari yapılar ve hizmet sektöründeki çeşitlilik, son yıllarda havayolu taşımacılığı hizmetinde beklentiyi biraz daha ileriye taşımıştır. Her alanda olduğu gibi havayolu taşımacılığı dezavantajları da söz konusudur. Bunların en başında yüksek taşıma maliyetidir. Yüksek tonajlı ve hacimli ürünlerde erken rezervasyon yaptırmak gereklidir. Bu durum hava koşullarının riskini de beraberinde getirmektedir.

Havayolu taşımacılığı taşımacılık sistemleri arasında önemli bir yer tutar. Avantajlarının yanı sıra havayolu taşımacılığı dezavantajları da vardır. Pahalı bir taşıma yöntemi olması bunlardan bir tanesidir. Orta ve uzun uçuş mesafelerinde avantajlı olan havayolu taşımacılığı kısa mesafelerde dezavantajlı olmaktadır. Yakıtların yüksek maliyetli olması, havayolu taşımacılığı hizmetinde fiyatlara yansımaktadır.

Kargo uçaklarının yük alma kapasiteleri sınırlı olduğu için büyük ölçülerdeki gönderimler için uygun değildir. Bu tür büyük kargolarda havayoluyla taşımacılık tercih edilmez. Aynı zamanda havayolu taşımacılığı hizmetine yapılan yatırımlar, geliştirme ve iyileştirmeler yüksek maliyet içerdiğinden taşımacılık fiyatlarına yansır ve havayolu taşımacılığı dezavantajları duruma getirir.

Bir noktadan başka bir noktaya hava taşıması ile gönderilen kargoyu ve bu kargonun taşıyıcı, gönderici ve alıcısını, hangi şartlarda bu kargonun taşındığını, taşıma değerini; değerli kargo, canlı hayvan, cenaze, tehlikeli madde veya bozulabilir kargonun taşıma şeklini; işgal ettiği hacim ve ağırlığını belirleyen, düzenleyen bir hava taşıma senedidir. Aynı zamanda bir fatura ve sigorta poliçesidir.

Ara Konşimentolar: Konsolidasyon yüklemelerde gerçek ve yükleyici adına düzenlenen hava taşıma senedidir. Temel formatı ana konşimentodan pek farklı değildir. Ara konşimento, havayolu taşımacılığında IATA kargo acentesi Freight Forwarder tarafından düzenlenen ve kargoların teslim alındığını da gösteren sözleşme niteliğindeki evraklardır.

Kargo Manifestosu: Hava kargo ile yapılan taşıma sırasında nakli yapılan malların özelliklerini, gereken taşıma şartlarını, teslim yerlerini ve şekillerini gösteren kargo manifestosudur.

Kargo Transfer Manifestosu: Transfer manifestosu, iki şirket arasında kargonun transfer edildiğini gösterir yazılı belgedir. Transfer manifestosunun en büyük yararı gecikme, hasar ve kaybolmadan dolayı çıkacak sorumluluğun kime ait olduğunu belirtmesidir.

Kargo Masraflarını Düzeltme Bildirisi: Hesap hatalarından ağırlığın çok veya az gösterilmesinden, hatalı navlun ücretlerinden ve başka tarifelerin uygulanmasından doğacak yanlışların düzeltilmesine yarayan dokümandır.

Kargo Muhasebe Bildirisi: Konşimentoda gösterilmemiş, fakat gönderici tarafından ödeneceği belirtilmiş bazı masrafların göndericiden tahsil edilmesinde; konşimentoda gösterilmemiş fakat alıcı tarafından ödeneceği belirtilmiş bazı masrafların alıcıdan tahsil edilmesinde ya da teslimi mümkün olmayan ödemeli kargoların, masraflarının konşimento sahibi taşıyıcı tarafından tahsil edilmesinde kullanılan dokümandır.

Teslim Edilmedi Bildirisi: Son taşıyıcı tarafından konşimento sahibi taşıyıcıya en kısa sürede verilmek üzere düzenlenen evraktır. Gönderinin varış noktasında 14 gün içerisinde alınmadığı durumlarda, gönderinin alıcı tarafından alınmaktan imtina edilmesi durumunda, gönderinin teslimi ve hareketini önleyen diğer sebeplerin ortaya çıkması durumunda düzenlenir.

Kargo Hasar Raporu: Bu rapor gönderilen kargonun konşimentoda belirtilen kıymetinin düşmesine sebep olan harici veya dahili hasarsın belirtilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayan bir formdur.

Kargo Araştırma Raporu:

Üç hafta içerisinde bulunamayan kayıp kargolar için düzenlenen rapordur.