KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni, www.expresskargo.com.tr adresli web sitesini ziyaret eden ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Veri sorumlusu olarak, Express Kargo, İçerenköy, Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cd No:84, 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyet göstermekteyiz.

2. İşlenen Kişisel Veriler

Express Kargo olarak müşterilerimizin adı, soyadı, iletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası, adres), IP adresi, işlem güvenliği bilgileri, ve ödeme bilgileri gibi kişisel verilerini toplamaktayız.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel veriler,

 • Hizmetlerimizi sunabilmek,
 • Müşteri taleplerini karşılayabilmek,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Şirketimizin operasyonel süreçlerini yürütmek,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, amaçlarıyla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, www.expresskargo.com.tr web sitemiz, çağrı merkezimiz (0216 706 95 32), e-posta adresimiz (info@expresskargo.com.tr) üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel veriler, yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilmektedir. Verileriniz, yurt içinde ve yurt dışında güvenli bir şekilde saklanmakta ve korunmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği

Express Kargo olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Verilerinize yetkisiz erişimi önlemek amacıyla güncel güvenlik önlemlerini kullanmaktayız.

7. Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

8. İletişim

KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak için, yazılı talebinizi içeren dilekçenizi info@expresskargo.com.tr e-posta adresine veya İçerenköy, Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cd No:84, 34752 Ataşehir/İstanbul adresine gönderebilirsiniz. Başvurularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.