Bu sayfada Express Kargo Web Sitesi Hüküm ve Koşullarının standart bir versiyonu yer almaktadır. Belirli ülkelerde farklı hüküm ve koşulların geçerli olabileceğini unutmayın.
Express Kargo Web Sitesinin kullanımıyla ilgili Hüküm ve Koşullar şöyledir:

Telif Hakkı
Express Kargo, bu yayının telif hakkının sahibidir.

Çoğaltma Yetkisi
Aşağıdaki şartlara tabi olmak suretiyle, bu web sayfalarındaki içeriğin herhangi bir bölümünü herhangi bir kişi çoğaltabilir:

  • İçeriğin sadece bilgi amacıyla ve ticari olmayan amaçlarla kullanılmasına izin verilebilir.
  • Hiçbir şekilde değiştirilemez.
  • Hiçbir Express Kargo markasının izinsiz kopyası yapılamaz.
  • İçeriğin her kopyasının her bölümü aşağıdaki telif hakkı notunu içermelidir:
    Copyright © Express Kargo. All Rights Reserved.

ExpressKargo Ticari Markası
EXPRESS KARGO Sorumluluk Taşır

Diğer Ticari Markalar ve Ticari İsimler
Bu materyallerde değinilen tüm diğer ticari markalar veya ticari isimler ayrı ayrı kendi sahiplerine aittir.

Sizin Yorumlarınız
Express Kargo sizden geri bildirim ister, sizlerin fikir ve önerilerinize önem verir ancak her yoruma ayrı ayrı cevap veremeyebilir. Express Kargo vereceğiniz herhangi bir bilgiyi kullanmakta ve bu bilgilere göre hareket etmekte serbesttir.

Bu web sitesindeki interaktif özelliklerin kullanılması
Size kolaylık sağlamak için Express Kargo bu web sitesinde takip ve kullanıcı yorumlarına erişim gibi interaktif özellikler sağlayabilir. Bu özellikleri yalnızca belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz.

Bu web sitesinin doğruluğu
Bu web sayfaları kasıtsız yapılan hatalar veya basım hataları içerebilir. Bu tür hatalar bulunduğunda Express Kargo’nun takdirine bağlı olarak düzeltilecektir. Bu sayfalardaki bilgiler düzenli olarak güncellenmektedir ancak güncellemelerle değişiklikler yapıldığında hatalar düzeltilemeyebilir veya yeni hatalar ortaya çıkabilir. İnternet, tüm dünyada binlerce sitede bağımsız olarak mevcuttur; bu sayfalardan erişilen bilgilerin bir kısmının kaynağı Express Kargo olmayabilir. Express Kargo bu tür içerikler için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

Virüsler
Express Kargo bu web sayfalarından virüsleri uzak tutmak için tüm makul çabaları gösterir ancak bunu taahhüt edemez ve virüsler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Lütfen bu sayfalardan bilgi indirmeden önce gereken tüm önlemleri alın.

Garanti Koşulları
Bu web sitesindeki hizmetler, içerik ve bilgiler “olduğu gibi” sunulur. Express Kargo, kanunun elverdiği azami ölçüde, her türlü garantiyi (doğrudan, dolaylı, yasal ya da başka şekilde tezahür eden) reddeder. Satılabilirlik, üçüncü tarafların haklarının ihlal edilmemesi ve belli bir amaca uygunluk gibi garantiler de bunlara dahil olup, sözü geçen garantilerin kapsamı bunlarla sınırlı değildir. Express Kargo, bağlı şirketleri ve lisansörleri, Express Kargo web sitesi veya sistemleri üzerinde veya aracılığıyla aktarılan hizmetlerin, içeriğin veya bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği, güvenliği veya güncelliği hakkında hiçbir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. Express Kargo sistemleri veya web sitesi yoluyla edinilen hiçbir bilgi, bu hüküm ve şartlarda açıkça ifade edilmeyen herhangi bir garanti teşkil etmez.

Bazı yargı hükümleri zımni garanti sınırlamasına izin vermemektedir. Bu nedenle bu bölümdeki sınırlama ve istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Tüketici konumunda iseniz buradaki hükümler feragat edilemeyecek yasal haklarınızı etkilemez. Burada ifade edilen hüküm ve koşulların getirdiği sorumluluk ve garanti sınırlamaları ve istisnalarının adil ve makul olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Sorumluluk Sınırlaması
Kanunların elverdiği ölçüde, Express Kargo, bağlı şirketleri, lisansörleri veya Express Kargo web sitesinde bahsi geçen üçüncü taraflar; herhangi tesadüfi, dolaylı, özel, cezai ve sair zarardan, kâr kaybından, Express Kargo web sitesi veya Express Kargo sistemlerini, hizmetlerini, içeriğini veya bilgileri kullanamamaktan veya kullanımdan doğacak iş aksamaları veya kaybolan bilgilerden kaynaklanan zararlardan, garanti, sözleşme, haksız fiil, cürüm veya diğer bir hukuki kavrama dayalı olsa da ve Express Kargo bu tür zararların ihtimali hakkında uyarılmış olsa da sorumlu tutulamaz. Yukarıdaki durumlarla sınırlı kalmamak üzere, geçerli kanunların elverdiği ölçüde, hiçbir koşulda, Express Kargo’nun herhangi bir zarar (doğrudan veya başka bir şekilde) veya kayıpla ilgili, sözleşmeye bağlı olarak, haksız fiil ya da başka bir yolla, ister dava ister hak iddiası şeklinde olsun, toplam yükümlülüğünün 100 EUR’yu geçmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız. Kanunların elverdiği ölçüde, burada ifade edilen hüküm ve koşullarda sizin için belirtilen tazminatlar münhasırdır ve burada ifade edilen hüküm ve koşullarda açıkça sunulanlarla sınırlıdır.

Ürün ve Hizmetler
Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, bu web sayfalarında bahsi geçen taşımacılık ürün ve hizmetleri Express Kargo’nun taşıma ile ilgili Hüküm ve Koşullarına tabidir. Hüküm ve koşullar gönderinin geldiği ülkenin bulunduğu yere göre değişebileceği için, yerel hüküm ve koşulların bir kopyasını almak üzere lütfen en yakın Express Kargo hizmet merkeziyle bağlantı kurun. Express Kargo’nun tüm ürün ve hizmetleri her ülkede bulunmayabilir.

Bilgi İfşası
Bu web sayfalarını ziyaret edenlerin verdiği bütün bilgiler gizli kabul edilir ve hizmetlerin sunulması için gerekli olan durumlar haricinde Express Kargo tarafından hiçbir üçüncü kişi veya tarafa ifşa edilmez.

Kullanım Koşulları