GİZLİLİK POLİTİKASI

Giriş

Express Kargo olarak, müşterilerimizin gizliliğine ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu Gizlilik Politikası, www.expresskargo.com.tr web sitemizi ziyaret eden ve hizmetlerimizden faydalanan kullanıcılarımızın kişisel verilerinin toplanması, kullanılması, saklanması ve korunması ile ilgili uygulamalarımızı açıklamaktadır.

1. Toplanan Bilgiler

Express Kargo, hizmetlerimizi sunabilmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirebilmek amacıyla çeşitli kişisel veriler toplar. Bu veriler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Ad ve soyad
 • İletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi)
 • Ödeme ve fatura bilgileri
 • IP adresi ve tarayıcı bilgileri
 • Web sitemizi kullanımınıza ilişkin bilgiler (çerezler, ziyaret süresi, sayfa görüntüleme vb.)

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları

Toplanan kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmek
 • Müşteri taleplerini karşılamak ve destek hizmetleri sağlamak
 • Müşteri memnuniyetini artırmak ve geri bildirim toplamak
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak (onayınız dahilinde)
 • Web sitemizin kullanımını analiz etmek ve iyileştirmek
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek

3. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Express Kargo, kişisel verilerinizi üçüncü şahıslarla yalnızca aşağıdaki durumlarda paylaşabilir:

 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile
 • Hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olan iş ortakları ve tedarikçiler ile
 • Kullanıcı onayı doğrultusunda pazarlama ve tanıtım faaliyetleri için

4. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmakta ve korunmaktadır. Verilerinize yetkisiz erişimi, kaybı, değiştirilmesi veya ifşasını önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

5. Kullanıcı Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kullanıcılar aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

6. Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Express Kargo, bu Gizlilik Politikası’nı herhangi bir zamanda güncelleyebilir. Güncellemeler web sitemizde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Gizlilik Politikası’nda yapılan değişikliklerden haberdar olmak için web sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

7. İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınız, talepleriniz veya şikayetleriniz için info@expresskargo.com.tr e-posta adresi üzerinden veya İçerenköy, Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cd No:84, 34752 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak başvurabilirsiniz. Ayrıca, çağrı merkezi numaramız 0216 706 95 32 üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


Express Kargo olarak kişisel verilerinizin korunmasına gösterdiğiniz güven ve destek için teşekkür ederiz.